1404 NL

La casa es troba en el límit entre una zona de baixa densitat urbana composta principalment per cases unifamiliars entre mitgeres i una altra on comencen a aparèixer grans edificis d’habitatge plurifamiliar. La imatge del centre de Badalona, ​​on la tipologia predominant és la típica casa de cos de la costa catalana, es dilueix aquí en un entorn molt heterogeni on s’alternen diverses tipologies edificatòries.

Esquema morfològic de la façana principal. La flexibilitat de la planta es visibilitza en façana mitjançant la diversa disposició dels buits, dels plen i dels espais intermedis.

La voluntat de traslladar aquesta complexitat urbana al projecte i l’interès en investigar sobre diferents formes d’afrontar aquesta tipologia que hem assajat altres vegades ens fa provar noves solucions pel que fa a flexibilitat i relació entre l’interior i l’exterior.

D’una banda la casa explora la idea de flexibilitat repetint l’organització en totes les plantes. L’esquema estructural i constructiu es va repeteix alternativament en cadascuna de les plantes. Aquest gest resolt per una banda la il·luminació natural de les parts centrals de la casa alhora que permet la ventilació creuada i el control solar de les peces principals.

D’aquesta forma es planteja una idea de programa funcional molt obert on els diferents usos poden variar totalment en funció de les necessitats dels habitants de la casa. Cada estància pot assumir qualsevol funció.

Totes les plantes tenen la mateixa configuració. Els espais intermedis exteriors es van alternant a cada planta per il·luminar la zona central de la casa on són tant les zones humides com l'escala.

D’altra banda, les cases de cos, per la seva grandària i la seva tipologia constructiva disposen de balcons de reduïdes dimensions que són poc útils. El projecte construeix uns espais exteriors cap a l’interior de l’habitatge que no només porten la llum fins a les zones més fosques de la casa sinó que a més estableixen una relació de la casa amb l’exterior molt rica. Aquests espais intermedis a més de millorar el comportament de la casa permeten al obrir-se completament les fusteries augmentar la superfície útil de les estances augmentant les seves possibilitats d’us quan el temps ho permet.

Finalment, com en la majoria dels nostres projectes l’estructura s’expressa amb total honestitat. Els mateixos elements constructius es mostren de forma que la casa s’explica per si sola. El formigó i la fusta són protagonistes i antagònics al mateix temps. El formigó assumeix la funció estructural i delimitadora dels espais en tant que la fusta és el material que matitza la llum natural i que defineix els espais interiors buscant l’equilibri entre domesticitat i estructura.

Crèdits:

Projecte: Albert Brito, Paula Poblet, Inma Hervés. Estructura: Bernuz&Fernandez. Encofrats: Megoca. Fuster: Fusteria Muntanya. Marbres: Commagra. Ferrer: Jesús Delgado. Imatges: Andreu Taberner.

Contacte

Mestre Nicolau 35
08911 Badalona, Catalonia
T: +34 610 038 077
estudi@ofici-arquitectura.com

Ofici: arquitectura és un taller d’arquitectura fundat per Albert Brito Ferraz el 2011 sota el nom d’Albert Brito Arquitectura que vol recuperar el control sobre el procés creatiu.

El nostre taller té l’actitud exploratoria, ambiciosa i curiosa d’un ofici. Dediquem el temps a la recerca, el diàleg i el coneixement buscant sol·lucions adequades als reptes que afrontem. Treballem amb els recursos que tenim a mà, des del coneixement que ens dona l’ofici dels nostres col·laboradors, dels materials amb els què treballen, del context en el que actuem i de la história dels llocs on construim.

Ens agrada treballar per la comunitat de la que formem part. Preferim reconstruir a construir. Entenem l’Arquitectura com un element de cohesió social. Creiem en el valor del treball manual. Enfront d’un món massa tecnològic on s’ha perdut la idea de tacte de la mà de l’artesà en els nostres productes i entorns fabricats.

Arquitectes

Albert Brito
Paula Poblet
Inma Hervés

Enginyers

Martí Cabestany (estructura)
Bernuz-Fernández (estructura)
Álex Peña (estructura)
Antoni Garrido (instal·lacions)
Amaya Arizmendi (instal·lacions)
AIA instal·lacions
Ariadna Sierra (Arq.Tècnica)
Marga Bernadó (Arq.Tècnica)
Carlos Martinez (Arq.Tècnic)

Oficis

Fusteria Montañà (Fuster)
Fusteria Vidal (Fuster)
Finestres Elke (Carpinteries de fusta)
Cerrajería Delgado (Ferrer)
Tallfusta (Estr.fusta)
Velyma (Estr.fusta)
Arcor (Cobertes fusta)
Megoca (Formigó)

Han format part de l'equip

Gonzalo Claro
Víctor Peña
Marta Sánchez,
Keren Codriansky
Camila González
Ida Nagero
Marie Sóphie Sebille
Oceane Pouliquen
Serena Ficara
Mariangela Guarascio
Larisa Astancai
Hassan Acharki
Claudi Sunyer
Alessandro Donzi
Marina Zeno
Pau Costa
Hanna Kopacz

Premis i distincions

2021: Concurs Rehabilitació i ampliació Masia de Ca N'Oriac, Sabadell. Primer premi.
2020: Casa 1819. Premis FAD. Seleccionat.
2020. Concurs 30 habitatges a Mallorca. IBAVI. Menció honorífica.
2020. Concurs 43 habitatges a Mallorca. Guanyador.
2018. Casa 1403. Premi anells de la fusta. Menció honorífica.
2017. Casa 1301. Premi Anells de la fusta. Guanyador.
2018. Casa 1301. XVI Bienal Española de Arquitectura y urbanismo. Seleccionat.
2015: Badalona Home Design ‘15.
2013: Casa 0601. Formes de l’habitar les terres de Lleida. Seleccionat.
2012: Casa 0601. Vogadors. La Biennale di Venezia. Seleccionat.
2011: Casa 0601. Premio Hyspalit de Arquitectura de ladrillo. Finalista.
2011: Concurs de l’escola de Música i Dança de Ciutadella. Finalista

Fotografia

Flavio Coddou
David Brito
Christopher Willan
Luís Díaz Díaz

Imatges

Andreu Taberner
GRAPH
Jorge S. Kilzi
Jessica Hamilton

Direcció d’Art i Disseny

Studio Albert Romagosa